โรงงานสิงห์บุรี

Standard Newsprint

ใช้สำหรับพิมพ์หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ อาทิ โบรชัวร์ ใบปลิว แผ่นพับ และคู่มือต่างๆ

Improved Newsprint

ใช้สำหรับพิมพ์แบบเรียน นิตยสารและสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ อาทิ โบรชัวร์ ใบปลิว แผ่นพับ และคู่มือต่างๆ

Singburi Mill

Standard Newsprint

End-uses: Newspaper, magazine, folded brochure, handbill, leaflets and manual

Improved Newsprint

End-uses: School text book, magazine, folded brochure, handbill, leaflets and manual

รอบรั้วโรงงานNews

กิจกรรมคล้ายวันเกิดพนักงานประจำเดือน เมษายนกิจกรรมคล้ายวันเกิดพนักงานประจำเดือน เมษายน

29 เม.ย. 2565

วันที่ 29 เมษายน 2565 บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ มิลล์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมคล้ายวันเกิดพนักงานในเดือนเมษายน พนักงานร่วมทำกิจกรรมไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อปากแดง ที่วัดกระดังงาบุปผาราม และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน                                วันที่ 29 เมษายน 2565 บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ มิลล์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมคล้ายวันเกิดพนักงานในเดือนเมษายน พนักงานร่วมทำกิจกรรมไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อปากแดง ที่วัดกระดังงาบุปผาราม และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน                                

บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ มิลล์ จำกัด จัดงานทำบุญโรงงานประจำปี 2565บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ มิลล์ จำกัด จัดงานทำบุญโรงงานประจำปี 2565

7 เม.ย. 2565

วันที่ 7 เมษายน 2565 บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ มิลล์ จำกัด ได้จัดงานพิธีทำบุญเลี้ยงเพลพระ 9 รูป ณ อาคารสำนักงานชั้น 2 โดยมีท่านกรรมการ บริษัทฯ คุณศิรินันท์ ดารารัตนโรจน์ ร่วมกับคณะผู้บริหารและพนักงานถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันสงกรานต์ พร้อมกันนี้ได้จัดให้มีการ สรงน้ำพระพุทธรูป เพื่อเป็นการเสริมบุญและสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับบริษัท และพนักงาน                              วันที่ 7 เมษายน 2565 บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ มิลล์ จำกัด ได้จัดงานพิธีทำบุญเลี้ยงเพลพระ 9 รูป ณ อาคารสำนักงานชั้น 2 โดยมีท่านกรรมการ บริษัทฯ คุณศิรินันท์ ดารารัตนโรจน์ ร่วมกับคณะผู้บริหารและพนักงานถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันสงกรานต์ พร้อมกันนี้ได้จัดให้มีการ สรงน้ำพระพุทธรูป เพื่อเป็นการเสริมบุญและสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับบริษัท และพนักงาน                              

กลุ่มเจริญอักษรC.A.S. Group

 
  
 
 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

www.singburi.go.th

 

 

Singburi Thailand

www.singburi.go.th

มาตรฐานที่เราได้รับCertificate center

TOP // ͹ banner // ͹ banner